Regulamin Karty Podarunkowej§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania i zakupu Karty podarunkowej Red Pike (dalej zwanej również „Karta”). 
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej Red Pike jest sklep wędkarski Red Pike, którego operatorem jest Stereomatic Agency Group S.C. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Bajana 44a/6, posiadającej nr NIP 8522545814, REGON: 320598277
1.3 Program Kart Podarunkowych Red Pike jest prowadzony wyłącznie w sklepie internetowym http://www.redpike.pl 
1.4 Program Kart Podarunkowych Red Pike rozpoczyna się dniu 1 grudnia 2018 roku i trwa bezterminowo. 
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej Red Pike poprzez aktywację Karty Podarunkowej Red Pike w sposób określony niżej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

UWAGA ZMIANA ADRESU SKLEPU!

NOWY ADRES TO:

Red Pike / Altmaster Logistyka
Hala 1
ul. Ogrodowa 15
05-555 Grzędy


§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej Red Pike

2.1 Karta Podarunkowa Red Pike jest kartą stanowiącą odpowiednik gotówki, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty sklepu internetowego www.redpike.pl, występującą w formie papierowej bądź w postaci pliku PDF. 
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Red Pike mogą aktywować Kartę Podarunkową Red Pike o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości 1000 złotych. 
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej Red Pike nie podlegają oprocentowaniu 
2.4 Karta Podarunkowa Red Pike nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.


§ 3. Zakup i Ważność Karty Podarunkowej Red Pike

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i podmioty prawne chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych bądź gotówką przy odbiorze karty w wersji papierowej.
3.2 Zakup karty możliwy jest jedynie poprzez platformę sklepu www.RedPike.pl
3.3 Po zakupie Karty Podarunkowej w wersji papierowej zostaje ona wysłana pod wskazany w zamówieniu adres.
3.4 Numer karty oraz PIN wysyłane są na podany mail kontaktowy w godzinach pracy sklepu (8.00 - 17.00 / dni robocze)
3.5 Po zakupie Karty Podarunkowej w wersji wirtualnej na wskazany w zamówieniu adres e-mail wysłana zostanie Karta w wersji elektronicznej (PDF), wraz z unikatowym numerem karty i PINem
3.6 Karta podarunkowa ważna jest 150 dni od daty zakupu
3.7 Środki nie wykorzystane po terminie ważności karty przepadają i nie ma możliwości ich odzyskania w żadnej formie.


§ 4. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Red Pike

4.1 Karta Podarunkowa Red Pike może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.redpike.pl
4.2 Karta Podarunkowa Red Pike wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 
4.3 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. 
4.4 Płatność Kartą Podarunkową Red Pike następuje w trakcie wyboru metody płatności w procesie zakupowym na stronie www.redpike.pl. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej Red Pike, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Red Pike za sprzedane towary. 
4.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Red Pike nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym dostępnym sposobem płatności
4.6 W wypadku zwrotu towaru na ogólnych zasadach przyjętych w sklepie Red Pike w terminie do 150 dni od daty zakupu kraty, saldo karty zostanie zasilone kwotą odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi. Zwrot środków możliwy jest wyłącznie na kartę podarunkową Red Pike.
4.7 W wypadku zwrotu towaru na ogólnych zasadach przyjętych w sklepie Red Pike, po terminie wygaśnięcia ważności Karty, zostanie wydana nowa karta z kwotą odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi o ważności 14 dni. Zwrot środków możliwy jest wyłącznie na kartę podarunkową Red Pike.
4.8 Użytkownicy Kart Podarunkowych Red Pike mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta sklepu Red Pike.
4.9 Karty Podarunkowej Red Pike można używać wyłącznie w sklepie www.redpike.pl.

§ 5. Odpowiedzialność Stereomatic Agency Group S.C i reklamacje związane z Kartą Podarunkową Red Pike

5.1 Stereomatic Agency Group S.C nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Red Pike które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy. 
5.2 Stereomatic Agency Group S.C nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej Red Pike zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
5.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Red Pike, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Stereomatic Agency Group S.C żadne roszczenia. 
5.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Red Pike będą rozpatrywane przez Stereomatic Agency Group S.C w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane poprzez BOK sklepu internetowego Red Pike

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Stereomatic Agency Group S.C zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie www.redpike.pl
6.2 Stereomatic Agency Group S.C zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych Red Pike w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu bądź zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie www.redpike.pl Użytkownicy Kart Podarunkowych Red Pike nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 
6.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Informacje o przechowywaniu danych zgodnie z RODO znajdziesz w naszej polityce prywatności
Zamknij
pixel